Europa bliżej obywateli

„Kluczowe uwarunkowania dla RLKS w okresie programowania 2021-2027. Podejście terytorialne RLKS w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030" – to tytuł wideokonferencji która odbyła się w dniu 23 października 2020 r.

Głównym celem spotkania było omówienie założeń i określenie barier wdrażania mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Celu 5 – Europa bliżej obywateli – Polityki Spójności 2021-2027.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej oraz ds. zatrudnienia Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pomorskich Lokalnych Grup Działania/ Lokalnych Grup Rybackich oraz odpowiedzialnych za programowanie i wydatkowanie środków unijnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Realizacja seminariów informacyjno – szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania wynika z Planu Komunikacji dla Województwa Pomorskiego na rok 2020 w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

______________________________________

Prezentacje do pobrania:

  • Cel 5 – Europa bliżej obywateli – Polityki Spójności 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem RLKS – pobierz plik
  • Kluczowe uwarunkowania dla RLKS w okresie programowania 2021-2027, z uwzględnieniem okresu przejściowego PROW oraz zasad funduszu wiodącego – pobierz plik