Operacje realizowane w 2020 r.

Lista operacji wybranych w Konkursie nr 4/2020 do realizacji w 2020 roku przez Partnerów KSOW

Nazwa Partnera KSOWTytuł operacji
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Naturalnie, że lokalnie - wizyta śladami produktu lokalnego i tradycyjnego na obszarze Małopolski

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie pomorskim w 2020 roku

Gmina Dębnica Kaszubska

Błękitno-zielona przestrzeń - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie

II Pomorska Spartakiada Kulturalno-Rekreacyjna Kół Gospodyń Wiejskich

Gmina Somonino Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Innowacyjne wioski Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich - organizacja cyklu warsztatów dotyczących zasad tworzenia wiosek tematycznych

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie

Dobre praktyki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań włoskich