Pomorska Grupa Robocza ds. KSOW

Pomorska Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich to organ opiniodawczo-doradczy powołany przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz regionalnych, lokalnych i innych władz publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Do zadań Pomorskiej Grupy Roboczej ds. KSOW należy przede wszystkim:

  1. opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian na poziomie województwa,
  2. opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian,
  3. zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy między partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie województwa.

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 778/65/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku powołał Pomorską Grupę Roboczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na okres obowiązywania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Uchwała Nr 778/65/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2015 roku - pobierz
  • Regulamin pracy PGR ds. KSOW - pobierz

 

Aktualizacja (zmiana Uchwały w sprawie powołania PGR ds. KSOW):

  • Uchwała Nr 310/36/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku – pobierz
  • Regulamin pracy PGR ds. KSOW – pobierz