Operacje realizowane w 2022 r.

Lista operacji wybranych w konkursie 6/2022 do realizacji w 2022 roku przez Partnerów KSOW

Nazwa Partnera KSOW Tytuł operacji
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Działania

Poznajemy lokalne produkty Warmii i Mazur

Powiat Chojnicki

Promocja szlaków rowerowych w Powiecie Chojnickim - Kaszubska Marszruta w obiektywie

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie Leksykon Kuchni Kaszubskiej
Gmina Pszczółki Akademia Początkującego Pszczelarza
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie Akademia Młodego Pszczelarza 2
Gmina Pelplin Konkurs "Na najlepszy produkt lokalny Gminy Pelplin"
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polskiej Z pomorskiej zagrody na pomorski stół - rodzime rasy szansą wsi i atutem gastronomii
Gmina Pelplin Inteligentne wioski - wspieranie oddolnych inicjatyw promujących ideę smart village
Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek Udział producentów rolnych w VI Festiwalu Truskawek Kaszubskich w Chmielnie
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Konferencja "Działajmy razem - promocja współpracy rolników"
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka" Wymiana oraz upowszechnianie wiedzy i doświadczeń - krótki łańcuch dostaw żywności w praktyce
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie Szlak Truskawek Kaszubskich
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego Damnicka Akademia Warsztatowa
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk Aktywizacja mieszkańców i kultywowanie tradycji na terenie Gminy Słupsk poprzez organizację warsztatów
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie IV Pomorska Spartakiada Kulturalno-Rekreacyjna Kół Gospodyń Wiejskich
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach Wokół Ludowego Łabędzia - cykl międzypokoleniowych wakacyjnych zajęć rozwijających dla mieszkańców sołectwa Kiełpino
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Organizacja cyklu szkoleń dla branży agroturystycznej