Konsultacje w sprawie konkursu

W nawiązaniu do spotkania dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w sprawie konkursu 6/2022, które odbyło się w dniu 1 lutego 2022 załączamy prezentację ze spotkania.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapraszamy Partnerów KSOW do indywidulanych konsultacji w związku z ogłoszonym konkursem 6/2022 

 

Konsultacje odbywać będą się za pomocą środków elektronicznych: