|

Spotkanie z Partnerami KSOW realizującymi operacje w konkursie 6/2022

W dniu 6 lipca 2022 r. Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego zorganizowała spotkanie konsultacyjne z Partnerami KSOW, których operacje zostały wybrane w ramach zakończonego Konkursu 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Spotkanie z Partnerami KSOW zostało zorganizowane w formie warsztatowej. Taka forma spotkania dała możliwość rozmów i zadawania pytań związanych z planowanymi do realizacji operacjami. Wybrane w 2022 roku operacje to m.in. wyjazdy krajowe, stoiska wystawiennicze, warsztaty, szkolenia, konkursy etc.. Różnorodność wybranych projektów to możliwość pokazania ciekawych działań służących rozwojowi pomorskiej wsi.