|

Rozstrzygnięcie Konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Pomorskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Na podstawie dokonanej oceny, działając zgodnie z art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz § 11 pkt 11 Regulaminu Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Jednostka Regionalna KSOW województwa pomorskiego ogłasza listę ocenionych operacji.

 

Do pobrania - lista operacji wybranych do realizacji w konkursie 6/2022